Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009917
Název projektu: First Job
Příjemce podpory: Hanácká aktivní společnost, z.s. Senice na Hané

Co je cílem projektu First Job?
Projekt First Job řeší snížení podílu nezaměstnaných na území Olomoucké aglomerace. Projekt je
zaměřený na uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku do 25 let ve věku 50 let a více.

Hlavním smyslem projektu je motivovat obě cílové skupiny pro vstup
na trh práce, zajistit jim ve spolupráci se zaměstnavateli zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikací
a měsíčních praxí (stáží) u zaměstnavatelů. Celý projekt je postaven na individuálním přístupu.

Kdo se může do projektu přihlásit?
Do projektu se mohou přihlásit mladí lidé do 25 let nebo lidé nad 50 let a více.

U mladých lidí do 25 let musí platit následující – celková doba odborné praxe (zaměstnání) po ukončení studia nesmí přesáhnout 2 roky. Pro vstup do projektu není důležitý typ anebo stupeň vzdělání. Do projektu může vstoupit mladý člověk i bez jakéhokoli vzdělání nebo naopak vysokoškolák. Do projektu mohou vstoupit i studenti posledních ročníků středních škol, stejně tak studenti vyšších odborných škol. V takovém případě navážeme partnerství s příslušnou školou a motivační programy jsou pak zařazeny do přímé výuky na partnerských školách.

U zájemců nad 50 let a více se může přihlásit každý uchazeč nebo zájemce o zaměstnání (aktivní i neaktivní).

Místo bydliště musí být u obou cílových skupin na území tzv. Olomoucké aglomerace, tj. v okresu Olomouc, Prostějov, Přerov a v regionu Mohelnicka –  Seznam obcí aglomerace 

Co Vás v projektu čeká?
Pokud se rozhodnete pro vstup do našeho projektu, čeká Vás motivační program v délce 40 vyučovacích hodin, rekvalifikační kurz a praxe u zaměstnavatele v blízkosti Vašeho bydliště po dobu 1 měsíce. Po celou dobu Vám bude poskytováno individuální poradenství a servis od členů našeho realizačního týmu.

Co stojí účast v projektu?
Nic, celý projekt je financovaný z Evropské unie.

Kdy a jak se mohu do projektu přihlásit?
Projekt trvá 3 roky. Do projektu se můžete přihlásit kdykoli prostřednictvím jednoduchého přihlašovacího formuláře nebo na kterémkoli telefonním čísle, které je uvedené v kontaktech.