Konzultační hodiny pro zájemce o projekt First Job

  • každé pondělí a středu vždy od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
  • mimo konzultační hodiny kdykoli, po vzájemné dohodě
  • adresa kanceláře: Krapkova 7, 779 00 Olomouc

Přístup k motivačnímu programu

http://moodle.aktivsenice.cz