Konzultační hodiny pro zájemce o projekt First Job

  • každé pondělí a pátek vždy od 8:30 do 15:30 hodin
  • mimo konzultační hodiny kdykoli po vzájemné dohodě
  • adresa kanceláře: Krapkova 7, 779 00 Olomouc (zvonek označen ARS rozvojová aagentura, s.r.o.)

Přístup k motivačnímu programu

http://moodle.aktivsenice.cz